Almanca sayılar

01.06.2016
1.810

Almanca Sayılar – Die Zahlen

Almanca sayıların yazılışı ve okunuşu nasıldır ? Sayılar konusunu detaylıca konu anlatımı ve örnek cümlelerle birlikte inceleyelim.

Almanca’da sayılar ilk etapta ezber isteyen bir konudur. Sadece ezberlemekle bitmiyor Sayıların yazılışını ve okunuşunu hafızaya kaydetmek bu konuyu artık kavramış olduğunuz anlamına gelmez. Asıl ders buradan sonra başlıyor. Aşağıda göreceğiniz tablolar rakamların yazılışı, ve okunuşundan ibaret.

Konumuzun asıl amacı, ezber yaptığımız sayıları cümle içerisinde kullanmayı öğrenmektir.

Almanca Sayıların yazılışı ve okunuşunu öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyip ezberlemeye çalışalım.

Almanca Türkçe bir’den Yüz’e kadar sayılar tablosu

Rakam Türkce Almanca
0 Sıfır Null
1 Bir Eins
2 iki Zwei
3 Üç Drei
4 Dört Vier
5 Beş Fünf
6 Altı Sechs
7 Yedi Sieben
8 Sekiz Acht
9 Dokuz Neun
10 On Zehn
11 Onbir Elf
12 Oniki Zwölf
13 Onüç Dreizehn
14 Ondört Vierzehn
15 Onbeş Fünfzehn
16 Onaltı Sechzehn
17 Onyedi Siebzehn
18 Onsekiz Achtzehn
19 Ondokuz Neunzehn
20 Yirmi Zwanzig
21 Yirmibir Einundzwanzig
22 Yirmiiki Zweiundzwanzig
23 Yirmiüç Dreiundzwanzig
24 Yirmidört Vierundzwanzig
25 Yirmibeş Fϋnfundzwanzig
26 Yirmialtı Sechsundzwanzig
27 Yirmiyedi Siebenundzwanzig
28 Yirmisekiz Achtundzwanzig
29 Yirmidokuz Neunundzwanzig
30 Otuz Dreißig
31 Otuzbir Einunddreißig
32 Otuziki Zweiunddreißig
33 Otuzüç Dreiunddreißig
34 Otuzdört Vierunddreißig
35 Otuzbeş Fϋnfunddreißig
36 Otuzaltı Sechsunddreißig
37 Otuzyedi Siebenunddreißig
38 Otuzsekiz Achtunddreißig
39 Otuzdokuz Neununddreißig
40 Kırk Vierzig
41 Kırkbir Einundvierzig
42 Kırkiki Zweiundvierzig
43 Kırküç Dreiundvierzig
44 Kırkdört Vierundvierzig
45 Kırkbeş Fϋnfundvierzig
46 Kırkaltı Sechsundvierzig
47 Kırkyedi Siebenundvierzig
48 Kırksekiz Achtundvierzig
49 Kırkdokuz Neunundvierzig
50 Elli Fϋnfzig
51 Ellibir Einundfϋnfzig
52 Elliiki Zweiundfϋnfzig
53 Elliüç Dreiundfϋnfzig
54 Ellidört Vierundfϋnfzig
55 Ellibeş Fϋnfundfϋnfzig
56 Ellialtı Sechsundfϋnfzig
57 Elliyedi Siebenundfϋnfzig
58 Ellisekiz Achtundfϋnfzig
59 Ellidokuz Fϋnfzig-neuf
60 Altmış Sechzig
61 Altmışbir Einundsechzig
62 Altmışiki Zweiundsechzig
63 Altmışüç Dreiundsechzig
64 Altmışdört Vierundsechzig
65 Altmışbeş Fϋnfundsechzig
66 Altmışaltı Sechsundsechzig
67 Altmışyedi Siebenundsechzig
68 Altmışsekiz Achtundsechzig
69 Altmışdokuz Neunundsechzig
70 Yetmiş Siebzig
71 Yetmişbir Einundsiebzig
72 Yetmişiki Zweiundsiebzig
73 Yetmişüç Dreiundsiebzig
74 Yetmişdört Vierundsiebzig
75 Yetmişbeş Fϋnfundsiebzig
76 Yetmişaltı Sechsundsiebzig
77 Yetmişyedi Siebenundsiebzig
78 Yetmişsekiz Achtundsiebzig
79 Yetmişdokuz Neunundsiebzig
80 Seksen Achtzig
81 Seksenbir Einundachtzig
82 Sekseniki Zweiundachtzig
83 Seksenüç Dreiundachtzig
84 Seksendört Vierundachtzig
85 Seksenbeş Fϋnfundachtzig
86 Seksenaltı Sechsundachtzig
87 Seksenyedi Siebenundachtzig
88 Seksensekiz Achtundachtzig
89 Seksendokuz Neunundachtzig
90 Doksan Neunzig
91 Doksanbir Einundneunzig
92 Doksaniki Zweiundneunzig
93 Doksanüç Dreiundneunzig
94 Doksandört Vierundneunzig
95 Doksanbeş Fϋnfundneunzig
96 Doksanaltı Sechsundneunzig
97 Doksanyedi Siebenundneunzig
98 Doksansekiz Achtundneunzig
99 Doksandokuz Neunundneunzig
100 Yüz Einhundert

Sayılar her dilde olduğu gibi bu dilin temel konularından biridir. Bir Almanca kursuna gittiğinizde size öncelikle bu Sayılar tablosu verilir ve altına Auswendiglernen diye bir not görürsünüz! Yani ezberleyin. Rakamları bilmeyen biri başlangıç seviyesi olan A1 sertifikasını alamaz.

Hem normal hayatta diyaloglarda her gün muhakkak konuşulur. Almanca aylar günler söylerken, Almanca saatler ve tarih söylerken bu gibi benzer durumlarda muhakkak günlük hayatta Sayılar kullanılır. Özellikle (Prüfung) sınavlarda karşımıza şunlar çıkacaktır. Bu sebepten temel dersler muhakkak iyi öğrenilmelidir.

Özellikle A1-A2 sınavlarında Hören kategorisinde muhakkak sayılarla ilgili bir kaç soru çıkacaktır. Bundan dolayı kulaklarınız sayılara aşina olmak zorunda.

Not: Almanca’da birinci : Erste olarak ifade edilir. (Diğer sayılardan farklı ifade ediliyor) 11 ve 12 sayısı diğerleri gibi belirli bir kalıpta ifade edilmiyor..

Almanca’da (nci-ncu-ncü) takıları

Birinci – ikinci – üçüncü gibi, sayıları aldığı ekler aşağıdaki gibidir.

1 – 19 = arası Artikel + sayı + -te eki alırlar.
20 ‘ den itibaren Artikel + Sayı + -ste eki alırlar

1.

erste

2.

zweite

3.

dritte

4.

vierte

5.

fünfte

6.

sechste

7.

siebte

8.

achte

9.

neunte

10.

zehnte

11.

elfte

12.

zwölfte

13.

dreizehnte

14.

vierzehnte

15.

fünfzehnte

16.

sechzehnte

17.

siebzehnte

18.

achtzehnte

19.

neunzehnte

20.

zwanzigste

30.

dreißigste

40.

vierzigste

100.

hundertste

1000.

tausendste

İki basamaklı sayılar

Almancada iki basamaklı sayılar okunurken İlk önce birler basamağındaki rakam okunur ve araya’und’yani Türkçe karşılığı olarak’ve’Bağlaçı gelir. Daha Sonra ise Onlar Basamağındaki sayı okunur.
Örnek;
Burada bir konuya dikkat cekelim.
11 ve 12 ein und eins ve zwei und eins diye ifade edilmiyor…
Almancada 11 Elf – 12 Zwölf olarak söylenir ve yazilir.

Üç basamaklı sayılar

101 hundert eins
102 hundert zwei
103 hundert drei
104 hundert vier
105 hundert fünf
106 hundert sechs
107 hundert sieben
108 hundert acht
109 hundert neun
110 hundert zehn
325 Drei hundert fünf und zwanzig
536 Fünf hundert sechs und dreissig
792 Sieben hundert zwei und neunzig

Dört basamaklı sayılar..

1000 tausend
2000 zweitausend
3000 dreitausend
4000 viertausend
5000 fünftausend
6000 sechstausend
7000 siebentausend
8000 achttausend
9000 neuntausend
2500 Zwei tausend fünf hundert.
4756 Dört bin yedi yüz elli altı

Beş Basamaklı sayılar

10.000 zehn tausend
11.000 elf tausend
12.000 zwölf tausend
13.000 dreizehn tausend
14.000 vierzehn tausend
15.000 fünfzehn tausend
16.000 sechzehn tausend
17.000 siebzehn tausend
18.000 achtzehn tausend
19.000 neunzehn tausend
20.000 zwanzig tausend
12.792 zwölf tausend,sieben hundert,zwei und neunzig
85.964 fünf und achtzig tausend, neun hundert vier und zechzig

Altı Basamaklı sayılar

100.000 hundert tausend
110.000 hundert zehn tausend
120.000 hundert zwanzig tausend
130.000 hundert dreissig tausend
140.000 hundert vierzig tausend
150.000 hundert fünfzig tausend
156.425 hundert sechs und fünfzig tausend,vier hundert,fünf und zwanig

Alışveriş’de sayılar

Bir mağaza veya süpermarkette veya başka bir yerde para ödememiz gerektiğinde bizden istenilen tutar, 13.55 € tutarında diyelim. O zaman bunun telaffuzu her zaman aynı olmayabiliyor.

Kasiyer bunu iki şekilde talep edebilir.
13 Euro 55 cent diyebilir.
Dreizehn Euro fünf und fünfzig cent veya; Euro & Cent tabirini kullanmadan direkt
Dreizehn, Fünf und fünfzig diyebilir.

Bu konu bir dili öğrenmeye başlayan herkes için mühimdir. En basit örnek A1 seviyesinde Almanca’da yaşınız, doğum gününüz, doğum tarihiniz, ev adresindeki numara gibi birçok basit cümlelerde sayıları kullanmak gerekiyor. Bunun bilinci ile sayıları Almanca’nın ilk konularından biri olarak görmek gerekir.

En basit A1 cümlelerinden örnek;

Wie alt bist du? Kaç yaşındasın?
İch bin Zweiunddreißig jahre alt.

Almanca sayılar Yan yana geldiğinde,yani basamak sayısı arttıkça okunuşu Türkçe’den farklıdır ve okunuşu bakımından yinede belirli bir kalıbı vardır.

Türkçe’de sayıların Birler, onlar, yüzler, binler… diyerek devam eden basamakları vardır

Dilerseniz Buradan Sayıları 1-10 arası sesi olarak dinleyebilir ve dil’in kullanımı hakkında bilgi edinebilirsiniz..

 

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

 1. Enes dedi ki:

  Teşekkürleri açıklayıcı ve anlaşılır olmu. Emeğinize sağlık. Konuların devamını bekliyoruz.

 2. Esra dedi ki:

  Türkçe Almancadan daha kolay ve anlasilir bence. Almanca ne kadar uzun kelimeler kullaniliyor değilmi

 3. Beyhan dedi ki:

  Almanca öğrenmek için ilk önce Neye dikkat etmeliz ? Öncelik Kelime öğrenmekmi yoksa cümle kalıplarını mı öğrenmeli tam çözemedim. Bir tavsiyeniz varsa eğer buraya yorum yaparmısınız? İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim şimdiden.

 4. Bush dedi ki:

  On üzerinden on veriyorum bu derse 🙂

 5. Esmer Leyla dedi ki:

  Genis bir anlatim olmus tesekkürler arkadaslar. sizi takip ediyorum

 6. Ayten dedi ki:

  Güzel bir anlatım olmuş teşekkürler

 7. Bekci dedi ki:

  Almanca sayılar başlı balına bir diil gibi. Almanca öğrenmenin en iyi yolu Almanya’da doğmak galiba. konu anlatımı için teşekkürler