Almanca sayılar
adem46 5 sene önce Genel

Almanca sayılar – Die zahlen : Sayılar

Dünya’da konuşulan bir çok dil belirli kalıplar ve mantık çerçevesinedir. Bir dili öğrenmek için sadece ezberlemek yetmez. Aynı zamanda iletişim kurmak, o dili konuşan insanlarla diyaloğa girmek muhakkak gereklidir.
Bir dil öğrenmeye başlanıldığında her zaman belirli bir mantık çerçevesi içerisinde hareket edilir. Öğretilen, veya öğrenirken dil, yabancı veya ana dil’de olsa bile öğrenmenin ana kalıplarından birisi sayılardır. Bir dilin alfabesi ile birlikte sayılar ilk öğrenilen konudur.
Günlük hayatın kaçınılmaz gereksinimleri arasında olan, alışveriş, yazışma, veya benzeri her konuda bir çok iletişimde sayıları düzgün ifade etmemiz gerekiyor. Sayıları düzgün öğrenmek yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. En önemlisi kendi elimizle seçemeyeceğimiz, ürünlerin alışverişinde karşıdakine miktar bildirirken, mesaj veya yazışma yada telefonda konuşmalarda bir sayı veya tarih söylemek gerekli olduğu durumlarda doğru miktar, oran veya sayıyı bildirmek oldukça mühimdir. Yoksa ne istediğimizi ne kadar istediğimizi bildirmek, bir tarih belirtmek gibi konularda eksik olmak, aşırı derecede sizi zor durumda bırakacaktır.

Almanca sayıları öğrenmek oldukça önemli bir konudur. Almanca konuşulan bir ülkede yaşıyorsak, mutlaka sayıları eksiksiz öğrenmeliyiz. Almanca sayıları söylerken ilk başlarda biraz zorlayabilir, zira telafuz ve idrak tam tersten başlamaktadır.
Almanca sayılar Yan yana geldiğinde,yani basamak sayısı arttıkça okunuşu Türkçe’den farklıdır. Almanca sayıların okunuşu bakımından yinede belirli bir kalıbı vardır.

Türkçe’de sayıların Birler, onlar, yüzler, binler… diyerek devam eden basamakları vardır.

Almanca’da sayıları öğrenirken ilk önce 10’a kadar değilde 12’ye kadar öğrenmek zannımca daha mantıklıdır. Hemen hemen birçok dilde birden on’a kadar olan sayılar tek heceli gibi anlaşılır ve telafuz’u kolaydır. Almanca’da bu kalıp 12’ye kadar bu şekilde işlenmiştir. Bunu işin mantığı değilde bir öğrenme kalıbı gibi düşünmek işimizi kolaylaştırır..
Almanca’da Sayıların yazılışı ve telafuz farkını aşağıdaki tabloyu inceleyip ezberlemeye çalışalım.


Sponsor BaglantıAlmanca Türkçe bir’den Yüz’e kadar sayılar tablosu

Rakam Türkce Almanca
0 Sıfır Null
1 Bir Eins
2 iki Zwei
3 Üç Drei
4 Dört Vier
5 Beş Fünf
6 Altı Sechs
7 Yedi Sieben
8 Sekiz Acht
9 Dokuz Neun
10 On Zehn
11 Onbir Elf
12 Oniki Zwölf
13 Onüç Dreizehn
14 Ondört Vierzehn
15 Onbeş Fünfzehn
16 Onaltı Sechzehn
17 Onyedi Siebzehn
18 Onsekiz Achtzehn
19 Ondokuz Neunzehn
20 Yirmi Zwanzig
21 Yirmibir Einundzwanzig
22 Yirmiiki Zweiundzwanzig
23 Yirmiüç Dreiundzwanzig
24 Yirmidört Vierundzwanzig
25 Yirmibeş Fϋnfundzwanzig
26 Yirmialtı Sechsundzwanzig
27 Yirmiyedi Siebenundzwanzig
28 Yirmisekiz Achtundzwanzig
29 Yirmidokuz Neunundzwanzig
30 Otuz Dreißig
31 Otuzbir Einunddreißig
32 Otuziki Zweiunddreißig
33 Otuzüç Dreiunddreißig
34 Otuzdört Vierunddreißig
35 Otuzbeş Fϋnfunddreißig
36 Otuzaltı Sechsunddreißig
37 Otuzyedi Siebenunddreißig
38 Otuzsekiz Achtunddreißig
39 Otuzdokuz Neununddreißig
40 Kırk Vierzig
41 Kırkbir Einundvierzig
42 Kırkiki Zweiundvierzig
43 Kırküç Dreiundvierzig
44 Kırkdört Vierundvierzig
45 Kırkbeş Fϋnfundvierzig
46 Kırkaltı Sechsundvierzig
47 Kırkyedi Siebenundvierzig
48 Kırksekiz Achtundvierzig
49 Kırkdokuz Neunundvierzig
50 Elli Fϋnfzig
51 Ellibir Einundfϋnfzig
52 Elliiki Zweiundfϋnfzig
53 Elliüç Dreiundfϋnfzig
54 Ellidört Vierundfϋnfzig
55 Ellibeş Fϋnfundfϋnfzig
56 Ellialtı Sechsundfϋnfzig
57 Elliyedi Siebenundfϋnfzig
58 Ellisekiz Achtundfϋnfzig
59 Ellidokuz Fϋnfzig-neuf
60 Altmış Sechzig
61 Altmışbir Einundsechzig
62 Altmışiki Zweiundsechzig
63 Altmışüç Dreiundsechzig
64 Altmışdört Vierundsechzig
65 Altmışbeş Fϋnfundsechzig
66 Altmışaltı Sechsundsechzig
67 Altmışyedi Siebenundsechzig
68 Altmışsekiz Achtundsechzig
69 Altmışdokuz Neunundsechzig
70 Yetmiş Siebzig
71 Yetmişbir Einundsiebzig
72 Yetmişiki Zweiundsiebzig
73 Yetmişüç Dreiundsiebzig
74 Yetmişdört Vierundsiebzig
75 Yetmişbeş Fϋnfundsiebzig
76 Yetmişaltı Sechsundsiebzig
77 Yetmişyedi Siebenundsiebzig
78 Yetmişsekiz Achtundsiebzig
79 Yetmişdokuz Neunundsiebzig
80 Seksen Achtzig
81 Seksenbir Einundachtzig
82 Sekseniki Zweiundachtzig
83 Seksenüç Dreiundachtzig
84 Seksendört Vierundachtzig
85 Seksenbeş Fϋnfundachtzig
86 Seksenaltı Sechsundachtzig
87 Seksenyedi Siebenundachtzig
88 Seksensekiz Achtundachtzig
89 Seksendokuz Neunundachtzig
90 Doksan Neunzig
91 Doksanbir Einundneunzig
92 Doksaniki Zweiundneunzig
93 Doksanüç Dreiundneunzig
94 Doksandört Vierundneunzig
95 Doksanbeş Fϋnfundneunzig
96 Doksanaltı Sechsundneunzig
97 Doksanyedi Siebenundneunzig
98 Doksansekiz Achtundneunzig
99 Doksandokuz Neunundneunzig
100 Yüz Einhundert

 

Almancada iki basamaklı sayılar okunurken İlk önce birler basamağındaki rakam okunur ve araya’und’yani Türkçe karşılığı olarak’ve’Bağlaçı gelir. Daha Sonra ise Onlar Basamağındaki sayı okunur.
Örnek;
Burada bir konuya dikkat cekelim.
11 ve 12 ein und eins ve zwei und eins diye ifade edilmiyor…
Almancada 11 Elf – 12 Zwölf olarak söylenir ve yazilir.

Üç Basamaklı sayılar

101 hundert eins
102 hundert zwei
103 hundert drei
104 hundert vier
105 hundert fünf
106 hundert sechs
107 hundert sieben
108 hundert acht
109 hundert neun
110 hundert zehn
325 Drei hundert fünf und zwanzig
536 Fünf hundert sechs und dreissig
792 Sieben hundert zwei und neunzig

Dört basamaklı sayılar..

1000 tausend
2000 zweitausend
3000 dreitausend
4000 viertausend
5000 fünftausend
6000 sechstausend
7000 siebentausend
8000 achttausend
9000 neuntausend
2500 Zwei tausend fünf hundert.
4756 Dört bin yedi yüz elli altı

Beş Basamaklı sayılar

10.000 zehn tausend
11.000 elf tausend
12.000 zwölf tausend
13.000 dreizehn tausend
14.000 vierzehn tausend
15.000 fünfzehn tausend
16.000 sechzehn tausend
17.000 siebzehn tausend
18.000 achtzehn tausend
19.000 neunzehn tausend
20.000 zwanzig tausend
12.792 zwölf tausend,sieben hundert,zwei und neunzig
85.964 fünf und achtzig tausend, neun hundert vier und zechzig

Altı Basamaklı sayılar

100.000 hundert tausend
110.000 hundert zehn tausend
120.000 hundert zwanzig tausend
130.000 hundert dreissig tausend
140.000 hundert vierzig tausend
150.000 hundert fünfzig tausend
156.425 hundert sechs und fünfzig tausend,vier hundert,fünf und zwanig

Alışveriş’de sayılar
Bir mağaza veya süpermarkette veya başka bir yerde para ödememiz gerektiğinde bizden istenilen tutar, 13.55 € tutarında diyelim. O zaman bunun telaffuzu her zaman aynı olmayabiliyor.

Kasiyer bunu iki şekilde talep edebilir.
13 Euro 55 cent diyebilir.
Dreizehn Euro fünf und fünfzig cent veya; Euro & Cent tabirini kullanmadan direkt
Dreizehn, Fünf und fünfzig diyebilir.

Bu konu bir dili öğrenmeye başlayan herkes için mühimdir. En basit örnek A1 seviyesinde Almanca’da yaşınız, doğum gününüz, doğum tarihiniz, ev adresindeki numara gibi birçok basit cümlelerde sayıları kullanmak gerekiyor. Bunun bilinci ile sayıları Almanca’nın ilk konularından biri olarak görmek gerekir.

En basit A1 cümlelerinden örnek;

Wie alt bist du? Kaç yaşındasın?
İch bin Zweiunddreißig jahre alt..


Sponsor BaglantıBenzer Yazılar
Bu İçeriğe Tepkiniz Nedir?
😡
0
😥
0
👎
1
👍
2
😆
0
😱
0
önceki Yazı
Sonraki Yazı

Yorumlar
  • Enes 5 sene önce
   0

   Teşekkürleri açıklayıcı ve anlaşılır olmu. Emeğinize sağlık. Konuların devamını bekliyoruz.

  • Esra 4 sene önce
   0

   Türkçe Almancadan daha kolay ve anlasilir bence. Almanca ne kadar uzun kelimeler kullaniliyor değilmi

  • Beyhan 3 sene önce
   +1

   Almanca öğrenmek için ilk önce Neye dikkat etmeliz ? Öncelik Kelime öğrenmekmi yoksa cümle kalıplarını mı öğrenmeli tam çözemedim. Bir tavsiyeniz varsa eğer buraya yorum yaparmısınız? İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim şimdiden.

  • Bush 3 sene önce
   0

   On üzerinden on veriyorum bu derse 🙂

  • Esmer Leyla 9 ay önce
   0

   Genis bir anlatim olmus tesekkürler arkadaslar. sizi takip ediyorum

  • Ayten 2 ay önce
   0

   Güzel bir anlatım olmuş teşekkürler

  • Bekci 6 gün önce
   0

   Almanca sayılar başlı balına bir diil gibi. Almanca öğrenmenin en iyi yolu Almanya’da doğmak galiba. konu anlatımı için teşekkürler

Rastgele Yazılar
Almanca zamirler
4 sene önce
Almanca Atasözleri
2 sene önce
ALMANCA DERSLER
5 sene önce
Almanca burçlar
1 sene önce
Son Yorumlar
Nutella
Gayet başarılı bir konu olmuş. Araştırdığım kadarıyla gayet uzun ve güzel anlatılmış teşekkürler admin.
Bekci
Almanca sayılar başlı balına bir diil gibi. Almanca öğrenmenin en iyi yolu Almanya’da doğmak galiba. konu anlatımı için teşekkürler
Bekci
Aynı bizdeki gibi Ayşe Fatma onlarda emma hanna değişen bişey yok isim konusunda demekki aynıyız Almanlar ile
Ömer asaf
Konular gayet iyi hazırlanmış tebrikler.
Tokmak Kafağğ
Maşallah a1 türkçe

Rastgele Yazılar
Son Yorumlar
Nutella
Gayet başarılı bir konu olmuş. Araştırdığım kadarıyla gayet uzun ve güzel anlatılmış teşekkürler admin.
Bekci
Almanca sayılar başlı balına bir diil gibi. Almanca öğrenmenin en iyi yolu Almanya’da doğmak galiba. konu anlatımı için teşekkürler
Bekci
Aynı bizdeki gibi Ayşe Fatma onlarda emma hanna değişen bişey yok isim konusunda demekki aynıyız Almanlar ile